Vårt mål är klimatneutralitet.

För oss är miljömedvetenhet viktigt. Därför ställer vi höga miljökrav på våra leverantörer eftersom de är en bärande del av våra kundlösningar. Men vi ställer interna miljökrav på oss själva också. Med en intern miljöpolicy som ram för vårt miljöarbete, arbetar vi för att främja ett grönare kontor där miljövänliga arbetsrutiner står i fokus.

Återvinning & återbruk

Företagets verksamhet är till största delen av kontorskaraktär och i det dagliga arbetet uppkommer avfall av olika slag, exempelvis papper, emballage, elektronik, lysrör och batterier. Företaget strävar efter att minska mängden avfall och att det som uppkommer ska återvinnas på ett miljöriktigt sätt.

IMG_0173
antique-close-up-cord-209695

Resfria möten - bättre för miljön

Med hjälp av videokonferens och andra kommunikationslösningar sparar vi och våra kunder tid, pengar och miljö. 

Vid resor i tjänst övervägs alltid om någon av följande åtgärder är rimliga att genomföra. Val av färdmedel till ett miljövänligare alternativ, exempelvis tåg istället för flyg samt val fordon med lägre miljöpåverkan.

100% Upptid - 100% vindkraft

Vårt serverutrymme är placerat i datacenter som drivs på energi som köps med RECS-certifikat, vilket garanterar att energin som används kommer från vindkraftverk. RECS står för Renewable Energy Certificate System, och är ett världsomspännande samarbete som gör det möjligt att boka och göra anspråk på energi.

1022097482_ed066ad52e_z
new-and-old-light-bulb

Energiförbrukning

 I verksamheten förbrukas energi i form av värme, varmvatten och el. Lazy Media arbetar såväl för att minska energiförbrukningen som för att den energi som används ska var miljömärkt.

Vi ger tillbaka till samhället - för en ljusare framtid

Vi strävar mot att 10% av all vår affärsverksamhet ska vara ideell. Det handlar om att ge tillbaka till samhället och skapa en ljusare och hållbar framtid.

DSC00423